MTÜ Avatud Ateljee Klubi

Ühingu eesmärgiks on kultuuri järjepidevuse hoidmine kunstiharuduse väärtustamine ning kunstiõpetuse ja -kasvatuse mõju avardamise ja süvendamise kaudu kõigis sotsiaalsetes gruppides.

Isiksuse tervikliku arengu tagamine, tema potentsiaali avamine ja väljaarendamine kunstiõpetuse kaudu.

Ühing järgib oma tegevustes eetilisuse põhimõtteid ja väärtusi:

 • Ühingul on selge missioon – kultuuri järjepidevuse hoidmine kunstihariduse väärtustamise ning kunstiõpetuse ja- kasvatuse mõju avardamise ja süvendamise kaudu kõigis sotsiaalsetes gruppides ning isiksuse tervikliku arengu tagamine, tema loomingulise potentsiaali avamine ja väljaarendamine kunstiõpetuse abil.
 • Ühing järgib missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni põhiväärtusi.
 • Ühingu tegevus rajaneb aususel, avatusel, omaalgatusel, ühiskondlikul tegevusel ja sõltumatusel.
 • Ühing väärtustab kõiki liikmeid ja kaasab neid juhtimisse ja kõikidesse tegevustesse.
 • Ühingu liikmeteks saavad astuda ja/või ühingut toetada kõik kunstikultuuri vahendamise, laste, noorte ning täiskasvanute kunstialase arendamise arendamise ja harimisega tegelevad ja/või nende tegevust toetavad isikud.
 • Ühing kasutab oma vara ja vahendeid otstarbekalt ja säästlikult, sh keskkonnasäästlikult ja jätkusuutlikult.
 • Ühing kasutab toetajatelt ja annetajatelt saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.
 • Ühing ei taotle üheski oma tegevuses kasumit.
 • Ühing annab oma tegevusest aru ning vastutab liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees ning avalikustab kord aastas oma aruande.
 • Ühing on avatud koostööle, et saavutada oma eesmärke.
 • Ühing tunnustab erinevaid seisukohti ja arvamuste mitmekesisust.

MTÜ Avatud Ateljee Klubi põhikiri